КОНТАКТИ

Управител


инж. Илия Георгиев
телефон/факс: 02/845 33 82
телефон: 088-871-9494, 087-815-7692
e-mail: ea05@abv.bg, ea05bg@gmail.com

Оперативен ръководител


инж. Милко Пехливанов
телефон/факс: 02/845 33 82
телефон: 087-815-7690, 087-815-7686
e-mail: ea05_milko@abv.bg, ea05office@gmail.com

Технически организатор


Камелия Георгиева
телефон/факс: 02/845 33 82
телефон: 087-815-7688
e-mail: ea05_kami@abv.bg, ea05office@gmail.com

СЪОБЩЕНИЕ