ДЕЙНОСТИ

periodictest_slide1

 

Нови инсталации

       За вашият домашен уют най-вероятно използвате най-голяма част  от енергията в дома си. Всъщност, повече от една трета от енергията, използвана в целия свят се използва за битови нужди в жилищни и промишлени сгради. Като правилно проектираната и изградена електрическа инсталация ще имат най-голямо въздействие върху енергийните ви разходи.

Изберете ЕлектроАвтоматика 2005 за вашата инсталация. Ние предлагаме:

 • Безплатна консултация в дома или предприятието ви с един от нашите специалисти

 • Помощ при избора на енергийно ефективно електрическо оборудване, което отговаря на вашия комфорт предпочитания и начин на живот

 • Правилното оразмеряване на оборудването, за да се отговори на специфичните нужди на вашия дом

 • Удобен начин да разберете цената за вашата инсталация чрез предварително изготвено ценово предложение от наша страна

 • Пълна гаранция за цялото оборудване(доставено от нас) и труд

Ремонт и поддръжка

       При навременен ремонт и редовна поддръжка ще предотвратим малките проблеми, да станат големи проблеми и да ще осигурим оптимална работа на вашата електро инсталация. 

Редовната поддръжка ще:

 • Осигури по-дълготраен живот на вашето оборудване
 • Намали на сметките за комунални услуги
 • Намали ремонтите
 • Осигури на по-комфортна вътрешна среда
 • Защити за вашата инвестиция

remont_el_inst

Control Panel R4.pub

Табла

       Фирма ЕлектроАвтоматика 2005, може да се похвали с голям опит в проектирането и изработването на табла с различна степен на сложност.

Какво предлагаме:

 • Безплатен оглед и консултация в дома или предприятието ви с един от нашите специалисти

 • Правилно оразмеряване на апаратурата, за да предпази максимално вас и вашето оборудване

 • Удобен начин да разберете цената за вашето табло, чрез предварително изготвено ценово предложение от наша страна

 • Няколко ценови варианта при избора на апаратура, съобразени финансовите възможности на всеки клиент

 • Пълна гаранция за цялото оборудване(доставено от нас) и труд

Осветление

       Независимо дали изграждате нова инсталация за осветление за ново място, или разширявате или подменяте осветителната инсталация, ние можем да извършим тази работа за вас.

       Нашите опитни служители са изграждали осветителни инсталации, инсталации за аварийно осветление, инсталации декоративно осветление, фасадно или районно осветление, включително външни инсталации - в театри, музеи, търговски центрове, конферентни зали, училища и др. Ако търсите подмяна на съществуваща система ние можем да ви помогнем, като осигурим всичко необходимо. Всичко което може да се използва повторно се използва повторно, с цел свеждане до минимум вашите разходи. Ако пък търсите добавяне на или актуализиране осветители ще осигурим безпроблемната работа между старите и новите.

       Ние планираме внимателно предварително, за да се сведе до минимум, необходимото на място време за работа, с цел намаляването на разходите и получаване на желаната услуга възможно най-бързо. Всичко се тества преди предаването, и ние можем да обучим персонала в използването на новото им оборудване, ако е необходимо.

dd

FigJ08

Мълниезащита и заземление

       Системата за защита от мълнии изпълнява проста задача - тя осигурява определен път, по който мълнията може да пътува. Когато един дом е оборудван със система за защита от мълнии, разрушителната сила на удара на мълнията е насочен безопасно в земята, оставяйки дома, членове на семейството и личните вещи невредими.  Днес, системи за мълниезащита са в употреба на хиляди сгради, домове, фабрики, кули, и др.

       Фирма ЕлектроАвтоматика 2005 предлага проектиране и изграждане на мълниезащитни инсталации (включително с активни мълниеприемници  /с изпреварващо действие/) и защитни заземителни инсталации, което включва:

 • Безплатен оглед и консултация в дома или предприятието ви с един от нашите специалисти

 • Изготвяне на проектен чертеж придружен от количествено-стойностна сметка включваща ценово предложение от наша страна

 • Пълна гаранция за цялото оборудване(доставено от нас) и труд

 • Измерване на преходно съпротивление на заземлението и издаване на протокол от акредитирана лаборатория

Слаботокови инсталации

       Електрическите и слаботокови инсталации вече са станали важна част от инфраструктурата в модерната сграда. Те определят стандарти за сигурност и комфорт и осигуряване на безопасна експлоатация на съоръжения, работещи с електричество. Електроавтоматика има голям опит в интеграция и внедряване на електрически и слаботокови системи от всички видове, като предлага на своите клиенти услуги в областта на проектиране, доставка, интеграция и поддръжка на:

 • Системи за противопожарна защита
 • Пожароизвестителните системи
 • Звукови алармени системи
 • Системи за отстраняване на дим (пневматични и електрически)
 • Пасивна защита от пожар
 • Пожарогасителни системи
 • На водна основа
 • Спринклерни системи
 • Дренчерна системи
 • Газ основава
 • Системи за защита от експлозия
 • Системи за сигурност
 • Контрол на достъпа и работно време
 • Системи за регистрация
 • Системи за видеонаблюдение
 • Структурни мрежи

lowvoltage-1

generator

Резервиране на ел. захранването

       Все повече фирми от всякакъв размер започнаха разчитат на чиста, постоянна мощност от непрекъсваемо захранване, за да се предотврати загуба на услуги, загуба на данни и увреждане на чувствителното IT и комуникационно оборудване. Ако един бизнес трябва да остане на линия, по време на продължителна загуба на мрежово напрежение то правилният избор е доставка и инсталация на оборудване за резервиране на ел. захранването. Във връзка с тази необходимост фирма ЕлектроАвтоматика 2005 предлага услуги свързани с доставка, монтаж и инсталация на дизелови, бензинови и газови генератори, UPS-и, АВР-и, STS-и, както и гаранционно и следгаранционното им обслужване.

Възобновяеми източници

       Осъществяване на енергийната ефективност във вашия дом е най-добрият начин да се гарантира, че е топло и уютно, без сметките за ток да нарастват спираловидно нагоре. Но къде да започнете? Ако не знаете, ЕлектроАвтоматика 2005 ще ви даде отговора. Тя също така ще ви помогне да разберете какво ще има най-голямо влияние.

       Нашата цел е да го направим лесно и разбираемо за вас, да се запознаете, да инвестирате и да се насладите на ползите от спестяването на енергия и / или генериране на собствената си възобновяема топлинна или електрическа енергия във вашия дом или бизнес. Ние предлагаме практическа информация и съвети по всички аспекти на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, съпроводени с  доставка и монтаж фотоволтаици, соларни системи, ветрогенератори.

renewable-energy2

asdd

Абонаментна поддръжка

Редовните прегледи ще ви помогнат да увеличите продължителността на живота на вашата инсталация, но за съжаление, дори и най-добрата поддръжка няма да попречи на нормалното износване, затова ние ще осигурим навременното обслужване, подмяна или ремонт на вашето оборудване преди да е станало твърде късно.

Тази наша услуга включва:

 • Два броя профилактични прегледи за месеца, включващи проверка на цялата инсталация и оборудване - което ни дава възможност да поддържаме цялата система в състояние, в което работи възможно най-ефективно, което пък от своя страна ви спестява пари от вашата сметка за комунални услуги месец след месец. Тези редовни прегледи също ни дават възможност да се избегнат проблеми като разхлабени или изгорели проводници, неизправности в оборудването, повредена апаратура, евентуални опасности от поражение от електрически ток, преди те да доведат до по-голям проблем.
 • Когато имате спешни случаи, можете да бъдете сигурни, че ние ще се отзовем максимално бързо. Нашият ангажимент към клиента означава, че ще имате един техник на вашата врата в рамките на 24 часа от обажда нашия офис.

 Сред част от фирмите, ползващи тази наша услуга са „ЗПТ Трейд“, „ТЕЛЕРИК“, „ШЕНКЕР“ и др.

Логистика

Какво е Енергийна ефективност? Енергийната ефективност е "използване на по-малко енергия, за предоставянето на една и съща съща услуга". Най-добрият начин да се разбере тази идея е чрез примери:

 • Когато сменяте прозорец в дома си с енергийно ефективен, новия прозорец ви позволява топлината генерирана с помощта отоплителен уред през зимата да пести енергия, като позволява топлината да излиза от помещението по-бавно. Или пък през лятото, един енергийно ефективен прозорци пази топлината навън, така че климатикът не работи толкова често, и ви спести електроенергия.
 • При смяна на уред, като хладилник или пералня, или офис оборудване, като например компютър или принтер, с по-енергийно ефективен модел, новото оборудване осигурява същата услуга, но използва по-малко енергия. 
 • Изключването на светлината е запазване на енергията. Подмяна на лампа с нажежаема жичка с LED осветител (която използва много по-малко енергия за производството на същото количество светлина) е енергийната ефективност.

       Ние предлагаме за вас услуги, като изследване на енергопотреблението и намиране на оптимални технически решения за повишаване на енергийната ефективност на сгради и предприятия, проучване на вашата електрическа инсталация, изготвяне на товарови графици, изготвяне на еднолинейни и блокови схеми за вашата инсталация, преразпределение на товарите по фази и оптимизиране на натоварването на вашата електро инсталация.

shutterstock_46019179

automatic

Автоматизация

       Проектиране, разработване и монтаж на системи за автоматизация, системи за управление на машини и процеси, контролно-измервателни прибори за измерване на физически величини (налягане, температура, разход, дължина, разстояние, скорост, дебелина на покритие, влажност, pH, тегло, време, вибрации и т.н.), информационни системи за контрол на технологични процеси и събития, системи за безразрушителен контрол, поддръжка и ремонт на електронни системи и др.